THÔNG TIN TUYỂN DỤNG – THƯ KÝ DỰ ÁN (08-2021)

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG VÀ SỐ LƯỢNG:

THƯ KÝ DỰ ÁN. (Số lượng: 01 người)

z2526997349583_1378da641fe8b36b9b234705941cedf4

 

DCD0FC75-7228-4B39-A60B-A64DD23C238D

About Us

CONTACT US

Address
SongDo Tower, 62A Pham Ngoc Thach, Ward 6, Dist 3, HCMC
93 Ly Nam De, Phuoc Long Ward, Nha Trang City

Phone
(+84) 935 817 429
(+84) 08 3822 6329

Fax
(+84) 08 3822 6319

Email
watersixei@gmail.com

Follow us