Nước Thải Đô Thị

Hệ thống XLNT khách sạn khu nhà ở Phước Kiển

Thông tin dự án:

 • Tên dự án: Khu nhà ở Phước Kiển
 • Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh
 • Công suất: 90 m3/ngày.đêm
 • Tiêu chuẩn xử lý: Cột A, QCVN 14:2008/BTNMT
 • Tình trạng: Giai đoạn xây dựng
Hệ thống XLNT khách sạn khu phức hợp căn hộ De Capella

Thông tin dự án:

 • Tên dự án: Khu phức hợp căn hộ De Capella
 • Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh
 • Công suất: 340 m3/ngày.đêm
 • Tiêu chuẩn xử lý: Cột B, QCVN 14:2008/BTNMT
 • Tình trạng: Giai đoạn xây dựng
Hệ thống XLNT khách sạn Vesna Nha Trang

Thông tin dự án:

 • Tên dự án: Khách sạn Vesna
 • Địa điểm: Thành phố Nha Trang
 • Công suất: 160 m3/ngày.đêm
 • Tiêu chuẩn xử lý: Cột B, QCVN 14:2008/BTNMT
 • Tình trạng: Giai đoạn xây dựng
Hệ thống XLNT khách sạn Imperial Nha Trang

Thông tin dự án:

 • Tên dự án: Khách sạn Imperial
 • Địa điểm: Thành phố Nha Trang
 • Công suất: 84 m3/ngày.đêm
 • Tiêu chuẩn xử lý: Cột B, QCVN 14:2008/BTNMT
 • Tình trạng: Đã hoàn thành
Hệ thống XLNT Champa Island Resort&Spa - Đảo 1

Thông tin dự án:

 • Tên dự án: Champa Island Resort&Spa – Đảo 1
 • Địa điểm: Thành phố Nha Trang
 • Công suất: 250 m3/ngày.đêm
 • Tiêu chuẩn xử lý: Cột A, QCVN 14:2008/BTNMT
 • Tình trạng: Đã hoàn thành
Hệ thống XLNT khách sạn Vietview

Thông tin dự án:

 • Tên dự án: Khách sạn Vietview
 • Địa điểm: Thành phố Nha Trang
 • Công suất: 50 m3/ngày.đêm
 • Tiêu chuẩn xử lý: Cột B, QCVN 14:2008/BTNMT
 • Tình trạng: Giai đoạn xây dựng
Hệ thống XLNT khách sạn Redsun Nha Trang

Thông tin dự án:

 • Tên dự án: Khách sạn Redsun Nha Trang
 • Địa điểm: Thành phố Nha Trang
 • Công suất: 30 m3/ngày.đêm
 • Tiêu chuẩn xử lý: Cột B, QCVN 14:2008/BTNMT
 • Tình trạng: Đã hoàn thành
Hệ thống XLNT tổ hợp Condotel Champa Island Resort&Spa - Đảo 2

Thông tin dự án:

 • Tên dự án: Tổ hợp Condotel Champa Island Resort&Spa – Đảo 2
 • Địa điểm: Thành phố Nha Trang
 • Công suất: 350 m3/ngày.đêm
 • Tiêu chuẩn xử lý: Cột A, QCVN 14:2008/BTNMT
 • Tình trạng: Đã hoàn thành
Hệ thống XLNT khách sạn Alana Nha Trang Beach

Thông tin dự án:

 • Tên dự án: Khách sạn Alana Nha Trang Beach
 • Địa điểm: Thành phố Nha Trang
 • Công suất: 50 m3/ngày.đêm
 • Tiêu chuẩn xử lý: Cột B, QCVN 14:2008/BTNMT
 • Tình trạng: Đã hoàn thành

Khách Hàng

LIÊN HỆ

Địa chỉ
62A Phạm Ngọc Thạch, SongDo Tower, P.6, Q.3, TP. HCM
93 Lý Nam Đế, P. Phước Long, TP. Nha Trang

Điện thoại
(+84) 935 817 429
(+84) 08 3822 6329

Fax
(+84) 08 3822 6319

Email
watersixei@gmail.com

Theo dõi