Bản tin tháng 12-2019

Tháng cuối năm 2019 – Anh em thiện lành Tuy Hoà triệu hồi SIXEI thực hiện 02 dự án:
– Nâng cấp hệ thống xử lý nước thải resort Việt Beach – Giai đoạn 1, đạt chuẩn tái sử dụng B1, QCVN 08-2008/BTNMT, công suất: 130m3/day
– Cung cấp lắp đặt hệ thống xử lý nước thải Resort Việt Beach – Giai đoạn 02, công suất 130 m3/day đạt chuẩn tái sử dụng B1, QCVN 08-2008/BTNMT 130m3/day

EFD6CC9D-04B4-4BFA-954F-1380796EC357 4269E5FE-E1A8-45C0-9122-525497CF1701 652146DA-0800-43EA-9734-738CD82FCECA BBB97CCA-F534-4E7F-AEAC-111E207E5303 E26119AF-CDD4-4D05-B205-F4BF94CB9D92

Khách Hàng

LIÊN HỆ

Địa chỉ
62A Phạm Ngọc Thạch, SongDo Tower, P.6, Q.3, TP. HCM
93 Lý Nam Đế, P. Phước Long, TP. Nha Trang

Điện thoại
(+84) 935 817 429
(+84) 08 3822 6329

Fax
(+84) 08 3822 6319

Email
watersixei@gmail.com

Theo dõi