Nghiệm thu bàn giao – Hệ thống xử lý nước thải Fashion Garments Mekong

– Xây dựng “Hệ thống xử lý nước thải nhà máy Fashion Garments Mekong, công suất 90 m3/ngày.đêm” theo như hồ sơ thiết kế đi kèm hợp đồng này.

– Construct “Wastewater treatment plan for Fashion Garments Mekong Factory, capacity 90 m3/day”. The treatment system must comply with the technical description authorised by both Parties.

– Phạm vi công việc bao gồm: Xây dựng cụm bể xử lý, cung cấp và lắp đặt thiết bị, chuyển giao công nghệ xử lý nước thải theo hồ sơ thiết kế.

– The scope of works includes civil works, equipment supply and installation, wastewater treatment technology transfer base on shop drawing.

– Địa điểm thực hiện: nhà máy Fashion Garments Mekong, số 818B, Quốc lộ 30, xã An Hòa, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp.

– Place: Fashion Mekong Factory, No 818B, Nation Road 30, An Hoa Ward, Tam Nong District, Dong Thap Province.

– Đảm bảo nước thải sau khi qua hệ thống xử lý sẽ đạt tiêu chuẩn xả thải cột A, QCVN 14-2008/BTNMT (lấy mẫu 03 lần trong vòng 2 tháng).

– The effluent from the wastewater treatment plant must meet the discharge standard column A, QCVN14-2008/BTNMT (taking 3 times waste water report within 2 months).

Dòng kênh trước khi xử lý

IMG_8991

IMG_8989

IMG_8990

Dòng kênh sau khi xây dựng nhà máy xử lý nước thải

IMG_9871 z1428164854976_5ef8480e3b4b0aa1effa33e29a54a4f7 IMG_9856 IMG_9857 IMG_9859 IMG_9861z1435691764678_ee4b5d3d9794e979ae56def83c64f1a8 z1435806624109_fd624dfccdfd4cda4dff8b1cc376bfe8 z1435806637514_0e97b9d661308ca04de9f7aac1ae278d z1435806648829_b7961d01e8407d7d3198b4bba7eccf6d

Về Sixei

LIÊN HỆ

Địa chỉ
62A Phạm Ngọc Thạch, SongDo Tower, P.6, Q.3, TP. HCM
93 Lý Nam Đế, P. Phước Long, TP. Nha Trang

Điện thoại
(+84) 935 817 429
(+84) 08 3822 6329

Fax
(+84) 08 3822 6319

Email
watersixei@gmail.com

Theo dõi