Công ty TNHH Sixei ký kết hợp đồng tư vấn lắp đặt trạm quan trắc nước thải tự động CCN Diên Phú

Công ty TNHH Sixei cùng với Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại (Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa) đã ký hết hợp đồng tư vấn lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động cho Cụm công nghiệp Diên Phú.

Hệ thống xử lý nước thải cụm công nghiệp Diên Phú đã được xây dựng và đưa vào hoạt động từ năm 2011, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại là đơn vị quản lý và trực tiếp vận hành. Hằng năm, Trung tâm đều thực hiện báo cáo giám sát môi trường định kỳ gửi cho các đơn vị liên quan như: Sở Tài nguyên & Môi trường, Chi cục bảo vệ môi trường tỉnh Khánh Hòa.

Tuy nhiên, theo Thông tư 31/2016/TT-BTNMT ngày 14/10/2016 về bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung, làng nghề và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ quy định: hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung cụm công nghiệp có lưu lượng nước thải từ 1.000 m3/ngày.đêm trở lên phải lắp đặt hệ thống quan trắc tự động, liên tục.

Do đó, việc đầu tư hệ thống quan trắc nước thải tự động là rất cần thiết và cấp bách, sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan ban ngành, quá trình quan trắc được diễn ra tự động và liên tục.

Về Sixei

LIÊN HỆ

Địa chỉ
62A Phạm Ngọc Thạch, SongDo Tower, P.6, Q.3, TP. HCM
93 Lý Nam Đế, P. Phước Long, TP. Nha Trang

Điện thoại
(+84) 935 817 429
(+84) 08 3822 6329

Fax
(+84) 08 3822 6319

Email
watersixei@gmail.com

Theo dõi