Công ty TNHH Sixei trúng thầu dự án hệ thống thu gom & xử lý mùi xưởng phân loại rác của bãi chôn lấp huyện Thống Nhất

Đầu tháng 01/2019, Công ty TNHH Sixei đã ký hợp đồng EPC về việc lắp đặt hệ thống thu gom và xử lý mùi cho xưởng phân loại rác của bãi chôn lấp rác thải huyện Thống nhất, tỉnh Đồng Nai.

Hệ thống thu gom và xử lý mùi sau khi hoàn thành sẽ có năng lực xử lý mùi hôi cho diện tích 2200 m2. Khí thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn QCVN 06:2009/BTNMT “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại trong không khí xung quanh”

Về Sixei

LIÊN HỆ

Địa chỉ
62A Phạm Ngọc Thạch, SongDo Tower, P.6, Q.3, TP. HCM
93 Lý Nam Đế, P. Phước Long, TP. Nha Trang

Điện thoại
(+84) 935 817 429
(+84) 08 3822 6329

Fax
(+84) 08 3822 6319

Email
watersixei@gmail.com

Theo dõi