Công ty TNHH Sixei là tổng thầu EPC của dự án xây dựng hệ thống XLNT cho khu nhà ở Phước Kiển

Ngày 09/03/2018 vừa qua, Công ty TNHH Sixei và Công ty TNHH BĐS Trần Thái đã ký kết hợp đồng tổng thầu xây dựng hệ thống XLNT cho khu nhà ở Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh.

Hệ thống sau khi hoàn thành có khả năng xử lý nước thải đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt, QCVN 14:2008/BTNMT, cột A. Công suất xử lý của hệ thống là 90 m3/ngày.đêm

Về Sixei

LIÊN HỆ

Địa chỉ
62A Phạm Ngọc Thạch, SongDo Tower, P.6, Q.3, TP. HCM
93 Lý Nam Đế, P. Phước Long, TP. Nha Trang

Điện thoại
(+84) 935 817 429
(+84) 08 3822 6329

Fax
(+84) 08 3822 6319

Email
watersixei@gmail.com

Theo dõi