Công ty TNHH Sixei trúng thầu EPC dự án nâng cấp hệ thống xử lý nước rỉ rác của bãi chôn lấp huyện Thống Nhất

Những ngày hè tháng 07/2018, Công ty TNHH Sixei đã đạt được hợp đồng EPC cải tạo và nâng cấp hệ thống xử lý nước rỉ rác của bãi chôn lấp huyện Thống nhất, tỉnh Đồng Nai.

Hệ thống sau khi nâng cấp có khả năng xử lý nước thải đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp, QCVN 40:2011/BTNMT, cột A. Công suất tối đa của hệ thống là 200 m3/ngày.đêm

Về Sixei

LIÊN HỆ

Địa chỉ
62A Phạm Ngọc Thạch, SongDo Tower, P.6, Q.3, TP. HCM
93 Lý Nam Đế, P. Phước Long, TP. Nha Trang

Điện thoại
(+84) 935 817 429
(+84) 08 3822 6329

Fax
(+84) 08 3822 6319

Email
watersixei@gmail.com

Theo dõi