Sixei vận hành hệ thống xử lý nước thải dệt nhuộm FGL Tân Phú

GIẢI PHÁP THIẾT KẾ

Nước thải dệt nhuộm có nồng độ chất hữu cơ cao, tuy nhiên phần lớn lại là chất hữu cơ mạch vòng khó phân hủy sinh học. Đồng thời, trong quá trình nhuộm có sử dụng các chất phụ trợ có khả năng gây ức chế vi sinh vật. Vì vậy, công nghệ xử lý chủ đạo cho nước thải dệt nhuộm là xử lý hóa lý, có bổ sung thêm xử lý sinh học.

  • Bước 1: xử lý sơ bộ bằng thiết bị tách rác tinh để loại bỏ các tạp chất có kích thước lớn, tránh gây hại cho các thiết bị động lực trong hệ thống.
  • Bước 2: xử lý hóa lý bậc 1 bao gồm công đoạn giải nhiệt và loại bỏ các cặn lơ lửng, các chất hữu cơ khó phân hủy sinh học, các chất phụ gia gây ức chế vi sinh vật trước khi đưa nước thải vào công đoạn xử lý sinh học nhằm loại trừ các yếu tố gây hại và tăng khả năng xử lý của vi sinh.
  • Bước 3: xử lý sinh học bằng cách lợi dụng khả năng phân giải và chuyển hóa của các vi sinh vật để loại bỏ hoàn toàn các chất ô nhiễm hữu cơ trong nước thải.

NƯỚC THẢI SAU XỬ LÝ ĐẠT CỘT B, QCVN 40/2011-BTNMT

Nước thải đầu vào

z1582949942133_95885dbe7977ee1a58c85807dcf78d33 z1588563369386_cd6913edcffaf775b3e72245966f0b43

z1592972510567_c6f87ab4ae265d272500de27f862a358

Kết quả quan trắc nước thải sau xử lý

z1599325251061_44cfc145c3bd2ae3b7a2697b59566848 z1599420681676_aff713f00aaf630a91d5f842358f1430 z1599421839562_41b67494b5125c556146202ec582308d

Test nhanh tại hiện trường

z1584630141960_0ee1426fa7b05eea30f97b0651bc8d5d z1590751085719_92cb8ec64383c36eed6f11f1b74ecfd0 z1590747724815_a03ab1aa83a87f1ac5b15d79abdff760

Khách Hàng

LIÊN HỆ

Địa chỉ
62A Phạm Ngọc Thạch, SongDo Tower, P.6, Q.3, TP. HCM
93 Lý Nam Đế, P. Phước Long, TP. Nha Trang

Điện thoại
(+84) 935 817 429
(+84) 08 3822 6329

Fax
(+84) 08 3822 6319

Email
watersixei@gmail.com

Theo dõi