Pictures

Nghiệm thu bàn giao - Hệ thống xử lý nước thải Hi Fashion Vina

– Xây dựng “HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY HI FASHION, CÔNG SUẤT 90 M3/NGÀY.ĐÊM” THEO NHƯ HỒ SƠ THIẾT KẾ ĐI KÈM HỢP ĐỒNG NÀY.

– CONSTRUCT “WASTEWATER TREATMENT PLAN FOR HI FASHION FACTORY, CAPACITY 90 M3/DAY”. THE TREATMENT SYSTEM MUST COMPLY WITH THE TECHNICAL DESCRIPTION AUTHORISED BY BOTH PARTIES.

– PHẠM VI CÔNG VIỆC BAO GỒM: XÂY DỰNG CỤM BỂ XỬ LÝ, CUNG CẤP VÀ LẮP ĐẶT THIẾT BỊ, CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI THEO HỒ SƠ THIẾT KẾ.

– The scope of works includes civil works, equipment supply and installation, wastewater treatment technology transfer base on shop drawing.

– Địa điểm thực hiện: nhà máy Hi Fashion, Đường số 06, KCN Tân Phú, huyện Tân Phú, Tỉnh Đồng Nai.

– Place: Hi Fashion Factory, Street No.6, Tan Phu Industrial Zone, Tan Phu District, Dong Nai Province.

– Đảm bảo nước thải sau khi qua hệ thống xử lý sẽ đạt tiêu chuẩn xả thải cột B, QCVN 40-2011/BTNMT (lấy mẫu 03 lần trong vòng 2 tháng).

– The effluent from the wastewater treatment plant must meet the discharge standard column B, QCVN40-2011/BTNMT (taking 3 times wastewater report within 2 months).

Nước thải đầu vào

z1472026970554_93efedc08e803d0c0ff20b03b62654e2

ccda5111499badc5f48a

7c527a9b6211864fdf00

Hệ thống vận hành và chuyển giao công nghệ

IMG_0478 IMG_0855

0008796ce33f04615d2e

z1449716974708_8e58ef9c3266b7d28ce8c2ee3c2194b9

Máy ép bùn khung bản và bùn sau ép

51e8d2d74084a7dafe95 c4dffdb86feb88b5d1fa z1492062129634_e13260da80422f46e4981467940dd3fa z1492062381327_78371fd3985359b88e97b796c5e4a784 z1492067564454_85fd1cdbc70aac773a1ef9345dd76a4c z1492073463827_3968b32182fa2ca4b44087376064b12a

Hệ thống được được theo dõi liên tục SV, pH và Amonia

Nghiệm thu bàn giao - Hệ thống xử lý nước thải Fashion Garments Mekong

– Xây dựng “Hệ thống xử lý nước thải nhà máy Fashion Garments Mekong, công suất 90 m3/ngày.đêm” theo như hồ sơ thiết kế đi kèm hợp đồng này.

– Construct “Wastewater treatment plan for Fashion Garments Mekong Factory, capacity 90 m3/day”. The treatment system must comply with the technical description authorised by both Parties.

– Phạm vi công việc bao gồm: Xây dựng cụm bể xử lý, cung cấp và lắp đặt thiết bị, chuyển giao công nghệ xử lý nước thải theo hồ sơ thiết kế.

– The scope of works includes civil works, equipment supply and installation, wastewater treatment technology transfer base on shop drawing.

– Địa điểm thực hiện: nhà máy Fashion Garments Mekong, số 818B, Quốc lộ 30, xã An Hòa, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp.

– Place: Fashion Mekong Factory, No 818B, Nation Road 30, An Hoa Ward, Tam Nong District, Dong Thap Province.

– Đảm bảo nước thải sau khi qua hệ thống xử lý sẽ đạt tiêu chuẩn xả thải cột A, QCVN 14-2008/BTNMT (lấy mẫu 03 lần trong vòng 2 tháng).

– The effluent from the wastewater treatment plant must meet the discharge standard column A, QCVN14-2008/BTNMT (taking 3 times waste water report within 2 months).

Dòng kênh trước khi xử lý

IMG_8991

IMG_8989

IMG_8990

Dòng kênh sau khi xây dựng nhà máy xử lý nước thải

IMG_9871 z1428164854976_5ef8480e3b4b0aa1effa33e29a54a4f7 IMG_9856 IMG_9857 IMG_9859 IMG_9861z1435691764678_ee4b5d3d9794e979ae56def83c64f1a8 z1435806624109_fd624dfccdfd4cda4dff8b1cc376bfe8 z1435806637514_0e97b9d661308ca04de9f7aac1ae278d z1435806648829_b7961d01e8407d7d3198b4bba7eccf6d

Nghiệm thu bàn giao - Hệ thống xử lý nước thải nhà máy Boramtek Việt Nam

“HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY BORAMTEK, CÔNG SUẤT 30 M3/NGÀY.ĐÊM

– Construct “WASTEWATER TREATMENT PLAN FOR BORAMTEK FACTORY, CAPACITY 30 M3/DAY”.

– Phạm vi công việc bao gồm: Cung cấp, Lắp đặt, và Chuyển giao công nghệ Hệ thống xử lý nước thải theo hồ sơ thiết kế.

– The scope of works includes Supply, Installation and Wastewater treatment technology transfer base on shop drawing.

– Địa điểm thực hiện: Số 2, Đường số 16A, KCN Biên Hòa 2, P. An Bình, Tp Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

– Place: No 2, Street 16A, Bien Hoa II IP, An Binh Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province.

– Đảm bảo nước thải sau khi qua hệ thống xử lý sẽ đạt tiêu chuẩn xả thải của KCN Biên Hòa 2.

– The effluent from the wastewater treatment plant must meet the discharge standard of  Bien Hoa 2 Industrial Park.

z1474873065716_efac8491b51923a5496313f421189c64

z1474873894965_f4e1243bee1054e969069d6983b1ed00

z1477363213142_87784eb0789dfe2b49892c359248b8ca

z1477363508175_a124d00da7fc6c71eb91c04db3dec885

z1466916687742_5788e61979e30ad774b6d95d6e2b3a36

z1482446671985_5b149eceba60dec05c00d0df55af7940

Nghiệm thu bàn giao - Hệ thống xử lý mùi xưởng phân loại rác Quang Trung

Thi công xây lắp Hệ thống thu gom, xử lý mùi xưởng phân loại, công suất 90.000 m3/giờ

Thuộc dự án  : Đầu tư xây dựng Khu xử lý chất thải Quang Trung.

Địa điểm        : xã Quang Trung, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai.

Tài liệu viện dẫn phục vụ thiết kế

– James O. Maloney, 2008, Perry’s Chemical Engineers’ Handbook, The McGraw-Hill Companies.

– National Fire Protection Association Inc., NFPA 820 – Standard for Fire Protection in Wastewater Treatment and Collection Facilities, 1999 Edition.

– Robert L. Sanks, George Tchobanoglous, 1998, Pump Station Design, Butterworth-Heinemann.

– James R. Welty, Charles E. Wicks, Robert E. Wilson, 2008, Fundamentals of Momentum, Heat, and Mass Transfer, 5th Edition, John Wiley & Sons, Inc.

9bbb43ba09eceeb2b7fd

129dd5b69fe078be21f1

413c37d87c8e9bd0c29f

456c4ea504f3e3adbae2

ecacc87f832964773d38

IMG_8133

IMG_8130

IMG_8131

Champa Island resort & spa - Hotel and Apartment block

During installation

Main control cabinet

Pump station

Air-lift pumps

 

Grace ribbon and Printing machinery

Pump station

Pump station

Air blowers

Air blowers

Panoramic view

Panoramic view

Chemical station

Chemical station

Main control cabinet

Main control cabinet

Physio-chemical treatment tanks

Physio-chemical treatment tanks

Tan Hoi Industrial Park

IMG_8567

Oxidation Tower

IMG_8582

Sand Filters

IMG_8593

Chemical Station

IMG_8594

Sedimentation Basin

IMG_8585

Sludge Pumps

IMG_8600

SCADA Systems

Media

CONTACT US

Address
SongDo Tower, 62A Pham Ngoc Thach, Ward 6, Dist 3, HCMC
93 Ly Nam De, Phuoc Long Ward, Nha Trang City

Phone
(+84) 935 817 429
(+84) 08 3822 6329

Fax
(+84) 08 3822 6319

Email
watersixei@gmail.com

Follow us