Hoàn thiện lắp đặt hệ thống xử lý nước thải Resort 130 m3/day

Giữa tháng 7 – 2020,

Sixei Miền Trung hoàn thành lắp đặt cùng lúc 02 dự án:

– Cung cấp lắp đặt hệ thống xử lý nước thải Resort Việt Beach – Giai đoạn 01, công suất 130 m3/day đạt quy chuẩn xả thải 14-2008/BTNMT, cột A.
– Nâng cấp hệ thống xử lý nước thải resort Việt Beach – Giai đoạn 1, đạt chuẩn tái sử dụng B1, QCVN 08-2008/BTNMT, công suất: 130m3/day
z2024793596441_8bc4517732a65300e36c91b41571fd61 z2024793584248_46248daa515d0e236d081b56ee43b9c6 z2024793545942_7b8c3ee2c37e5b7412ae13646859c95b

Khách Hàng

LIÊN HỆ

Địa chỉ
62A Phạm Ngọc Thạch, SongDo Tower, P.6, Q.3, TP. HCM
93 Lý Nam Đế, P. Phước Long, TP. Nha Trang

Điện thoại
(+84) 935 817 429
(+84) 08 3822 6329

Fax
(+84) 08 3822 6319

Email
watersixei@gmail.com

Theo dõi