Nghiệm thu bàn giao – Hệ thống xử lý nước thải nhà máy Boramtek Việt Nam

“HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY BORAMTEK, CÔNG SUẤT 30 M3/NGÀY.ĐÊM

– Construct “WASTEWATER TREATMENT PLAN FOR BORAMTEK FACTORY, CAPACITY 30 M3/DAY”.

– Phạm vi công việc bao gồm: Cung cấp, Lắp đặt, và Chuyển giao công nghệ Hệ thống xử lý nước thải theo hồ sơ thiết kế.

– The scope of works includes Supply, Installation and Wastewater treatment technology transfer base on shop drawing.

– Địa điểm thực hiện: Số 2, Đường số 16A, KCN Biên Hòa 2, P. An Bình, Tp Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

– Place: No 2, Street 16A, Bien Hoa II IP, An Binh Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province.

– Đảm bảo nước thải sau khi qua hệ thống xử lý sẽ đạt tiêu chuẩn xả thải của KCN Biên Hòa 2.

– The effluent from the wastewater treatment plant must meet the discharge standard of  Bien Hoa 2 Industrial Park.

z1474873065716_efac8491b51923a5496313f421189c64

z1474873894965_f4e1243bee1054e969069d6983b1ed00

z1477363213142_87784eb0789dfe2b49892c359248b8ca

z1477363508175_a124d00da7fc6c71eb91c04db3dec885

z1466916687742_5788e61979e30ad774b6d95d6e2b3a36

z1482446671985_5b149eceba60dec05c00d0df55af7940

Về Sixei

LIÊN HỆ

Địa chỉ
62A Phạm Ngọc Thạch, SongDo Tower, P.6, Q.3, TP. HCM
93 Lý Nam Đế, P. Phước Long, TP. Nha Trang

Điện thoại
(+84) 935 817 429
(+84) 08 3822 6329

Fax
(+84) 08 3822 6319

Email
watersixei@gmail.com

Theo dõi