Công ty TNHH Sixei ký kết hợp đồng tư vấn thiết kế trạm xử lý nước thải tập trung KCN Suối Dầu

Công ty TNHH Sixei cùng với Viện Công nghệ Sinh học & Môi trường – Đại học Nha Trang cùng tham gia liên kết thực hiện dự án nâng cấp trạm xử lý nước thải tập trung KCN Suối Dầu.

Trạm XLNT KCN Suối Dầu do Công ty cổ phần khu công nghiệp Suối Dầu – SUDAZI làm chủ đầu tư, được xây dựng từ những năm 2001, đến nay đã xuống cấp trầm trọng. Công suất xử lý hiện tại đạt 2500 m3/ngày.

Sau khi nâng cấp, trạm XLNT có khả năng xử lý 5000 m3/ngày, chất lượng nước sau xử lý thỏa mãn QCVN 40:2011/BTNMT, cột A.

Về Sixei

LIÊN HỆ

Địa chỉ
62A Phạm Ngọc Thạch, SongDo Tower, P.6, Q.3, TP. HCM
93 Lý Nam Đế, P. Phước Long, TP. Nha Trang

Điện thoại
(+84) 935 817 429
(+84) 08 3822 6329

Fax
(+84) 08 3822 6319

Email
watersixei@gmail.com

Theo dõi