Công ty TNHH Sixei ký hợp đồng tư vấn thiết kế cho dự án trạm xử lý nước thải nhà máy NGK Sanest

Công ty CP NGK Sanest đã chỉ định Công ty TNHH Sixei làm nhà thầu tư vấn thiết kế cho dự án xây dựng trạm xử lý nước thải cho nhà máy NGK Sanest.

Trạm XLNT sau khi hoàn thành sẽ có công suất xử lý 600 m3/ngày. Nước thải sau xử lý đạt Cột A, QCVN 40:2011/BTNMT và được tái sử dụng để tưới tiêu.

Về Sixei

LIÊN HỆ

Địa chỉ
62A Phạm Ngọc Thạch, SongDo Tower, P.6, Q.3, TP. HCM
93 Lý Nam Đế, P. Phước Long, TP. Nha Trang

Điện thoại
(+84) 935 817 429
(+84) 08 3822 6329

Fax
(+84) 08 3822 6319

Email
watersixei@gmail.com

Theo dõi