Nghiệm thu bàn giao – Hệ thống xử lý mùi xưởng phân loại rác Quang Trung

Thi công xây lắp Hệ thống thu gom, xử lý mùi xưởng phân loại, công suất 90.000 m3/giờ

Thuộc dự án  : Đầu tư xây dựng Khu xử lý chất thải Quang Trung.

Địa điểm        : xã Quang Trung, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai.

Tài liệu viện dẫn phục vụ thiết kế

– James O. Maloney, 2008, Perry’s Chemical Engineers’ Handbook, The McGraw-Hill Companies.

– National Fire Protection Association Inc., NFPA 820 – Standard for Fire Protection in Wastewater Treatment and Collection Facilities, 1999 Edition.

– Robert L. Sanks, George Tchobanoglous, 1998, Pump Station Design, Butterworth-Heinemann.

– James R. Welty, Charles E. Wicks, Robert E. Wilson, 2008, Fundamentals of Momentum, Heat, and Mass Transfer, 5th Edition, John Wiley & Sons, Inc.

9bbb43ba09eceeb2b7fd

129dd5b69fe078be21f1

413c37d87c8e9bd0c29f

456c4ea504f3e3adbae2

ecacc87f832964773d38

IMG_8133

 

E7F90CE9-6A63-473A-A34F-A612263BF2FA

Media

CONTACT US

Address
SongDo Tower, 62A Pham Ngoc Thach, Ward 6, Dist 3, HCMC
93 Ly Nam De, Phuoc Long Ward, Nha Trang City

Phone
(+84) 935 817 429
(+84) 08 3822 6329

Fax
(+84) 08 3822 6319

Email
watersixei@gmail.com

Follow us