Nghiệm thu bàn giao – Hệ thống xử lý mùi xưởng phân loại rác Quang Trung

Thi công xây lắp Hệ thống thu gom, xử lý mùi xưởng phân loại, công suất 90.000 m3/giờ

Thuộc dự án  : Đầu tư xây dựng Khu xử lý chất thải Quang Trung.

Địa điểm        : xã Quang Trung, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai.

Tài liệu viện dẫn phục vụ thiết kế

– James O. Maloney, 2008, Perry’s Chemical Engineers’ Handbook, The McGraw-Hill Companies.

– National Fire Protection Association Inc., NFPA 820 – Standard for Fire Protection in Wastewater Treatment and Collection Facilities, 1999 Edition.

– Robert L. Sanks, George Tchobanoglous, 1998, Pump Station Design, Butterworth-Heinemann.

– James R. Welty, Charles E. Wicks, Robert E. Wilson, 2008, Fundamentals of Momentum, Heat, and Mass Transfer, 5th Edition, John Wiley & Sons, Inc.

9bbb43ba09eceeb2b7fd

129dd5b69fe078be21f1

413c37d87c8e9bd0c29f

456c4ea504f3e3adbae2

ecacc87f832964773d38

IMG_8133

 

E7F90CE9-6A63-473A-A34F-A612263BF2FA

Thư Viện Truyền Thông

LIÊN HỆ

Địa chỉ
62A Phạm Ngọc Thạch, SongDo Tower, P.6, Q.3, TP. HCM
93 Lý Nam Đế, P. Phước Long, TP. Nha Trang

Điện thoại
(+84) 935 817 429
(+84) 08 3822 6329

Fax
(+84) 08 3822 6319

Email
watersixei@gmail.com

Theo dõi