Sixei triển khai hệ thống xử lý nước thải Trường Chính trị Thành phố Cần Thơ

Nhằm hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật phục vụ công tác đào tạo cán bộ tại Trường Chính trị Thành phố Cần Thơ, Ban QLDA Đầu Tư Xây Dựng TP Cần Thơ đã lựa chọn Sixei thực hiện hạng mục: Cung cấp và lắp đặt hệ thống xử lý nước thải. Để đáp lại sự tin tưởng của Chủ Đầu Tư, Sixei đã gấp rút tiến hành và hoàn thiện hệ thống đạt yêu cầu đề ra.

z3961466397279_2cb20996a9783e1b6bce900f59005011

z3984684924585_8739ada3e2b0cebe21404dd94f29ee36

z4000290288830_1f94b570bd2289dc8330b3dae4c11f35

z3961466380607_aa81ee0a6cba75a19e1a3321dc7d3c32

For Customers

CONTACT US

Address
SongDo Tower, 62A Pham Ngoc Thach, Ward 6, Dist 3, HCMC
93 Ly Nam De, Phuoc Long Ward, Nha Trang City

Phone
(+84) 935 817 429
(+84) 08 3822 6329

Fax
(+84) 08 3822 6319

Email
watersixei@gmail.com

Follow us